Posts

Showing posts from December, 2020

Hội chứng động mạch chủ cấp - Những điều cần biết

Image
  1. Định nghĩa : Theo Hiệp hội Tim mạch châu Âu (European Cardiology Society – ESC) 2014, Hội chứng động mạch chủ cấp (Acute Aortic Syndrome – AAS) cấp bao gồm các bệnh lý sau đây (1) : ·        Huyết khối thành động mạch chủ (IMH). ·        Loét xuyên thành động mạch chủ (PAU). ·        Bóc tách động mạch chủ cấp tính. ·        Phình động mạch chủ vỡ. 2. Bóc tách động mạch chủ 2.1. Định nghĩa: Bóc tách động mạch chủ là tình trạng mất liên tục của lớp nội mạc dẫn đến sự phân tách các lớp của thành động mạch chủ và sự hình thành lòng giả mới so với lòng thật ban đầu   (1) . Bóc tách động mạch chủ được phân loại theo Stanford type A và Stanford type B:            - Stanford A: Bóc tách động mạch chủ có liên quan đến động mạch chủ ngực lên.            - Stanford B: Bóc tách động mạch chủ không liên quan đến động mạch chủ ngực lên (1) . Hình 1. Phân loại bóc tách động mạch chủ theo Stanford và DeBakey Phân loại theo theo hình thái (1) : -        Loại 1 (class 1): Bó